facebook

Mistrzostwa Polski Sadowników
w Strzelectwie Śrutowym

Aktualności | Activ - Centrum Zaopatrzenia Sadownictwa, Belsk Duży, Warka, Coniew, Samborzec.

Komunikat dla Truskawek 06.07.2017


Okres zbiorów owoców wiąże się brakiem możliwości zwalczania niektórych patogenów, szkodników lub może dojść do zachwaszczenia plantacji. Dlatego można pokosić plantacje. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu kosiarki rotacyjne. Skoszone liście należy zgrabić tego samego dnia i wywieść. Najlepszym rozwiązaniem jest belowanie liści. Wówczas duża część masy zielonej zostanie usunięta razem z różnymi pategonami. Np. jest to skuteczna metoda walki z przędziorkiem. Koszenie plantacji nalęży przeprowadzić najwcześniej jak to możliwe po zbiorach. Nie celowe jest koszenie plantacji z których nie są usuwane liscie. Trzeba pamiętać iż, usuwanie lisci wiąże się odsłonięciem karp roślin dlatego odmiany wrażliwe na przemarzanie zimą należy przykryć włókniną. Plantacje starsze niż 2 lata nie zaleca się kosić.
Plantacje zdrowe, niezachwaszczone nie zaleca się kosić.
Po zbiorach nie zależnie od tego czy plantacja była koszona czy nie należy wykonać nawożenie pogłówne nawozami wieloskładnikowymi. Bardzo dobrym nawozem jest nawóz ADRIATICA orto-frutta 12-12-17 z mikroelementami. Należy zastosować w zależności od rodzaju gleby 250-300kg/ha.
Trzeba pamiętać iż w okresie od lipca do września trwa wiązanie pąków na przyszły rok.