facebook

Mistrzostwa Polski Sadowników
w Strzelectwie Śrutowym

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/2022: USŁUGA WSPARCIA EKSPERCKIEGO W ZAKRESIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH ORAZ ROZWOJOWYCH NA RZECZ ACTIV sp. z o.o.

Dodano: 22.09.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe: USŁUGA WSPARCIA EKSPERCKIEGO W ZAKRESIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH ORAZ ROZWOJOWYCH

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: a.rembisz@royal-apple.eu w terminie do dnia 30.09.2022 o godz. 09:00

  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
Agnieszka Rembisz e-mail: a.rembisz@royal-apple.eu tel. (+48) 607 111 598, pon.–pt. w godz. 8:00-16:00.


Dokumenty do pobrania :

kliknij aby pobrać

Załącznik nr 1 - Opis zapytania ofertowego

Załącznik nr 2-6 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 7 - Zapytanie ofertowe Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie badań przemysłowych oraz rozwojowych